trainingsacteur
trainingsacteur2
Mijn grootste drijfveer als trainingsacteur is het acteren en/of spelmethodieken in te kunnen inzetten om mensen te helpen (nieuwe) inzichten te krijgen over het eigen gedrag en wat dat voor een effect kan hebben op de ander.

Daarnaast moedig ik mensen graag aan om nieuwsgierig te zijn naar een ander. Het is tijd dat nieuwsgierigheid weer een positieve lading krijgt. Naar mijn mening komt er in contact vaak veel ruis door interpretaties vanuit het eigen referentiekader. Er kan mijns inziens veel voorkomen worden door het echt leren zien en (door) te vragen alvorens een mening te vormen.

Het zwaartepunt ligt voor mij, naast de aandacht voor de algehele training/het algemeen belang, bij aandacht voor het individuele leerproces.Als iedereen zich vrij voelt en de ruimte krijgt zich te ontplooien dan zal dat tenslotte ook ten goede komen van het algemeen belang.

Heel belangrijk vind ik het bieden van een veilige sfeer waarin ik laagdrempelig ben voor de deelnemers,deze weten dat ik beïnvloedbaar ben en ze zich zodoende zo min mogelijk geremd voelen mij in te zetten als levend leermiddel. Mijn bijdrage als trainingsacteur maakt een training praktijkgericht, dynamisch en afwisselend. Hierdoor wordt een training energieker, zorgt het voor meer interactie bij de deelnemers en worden leerdoelen gelijk in de praktijk gebracht.

Dit bij elkaar verhoogt uiteindelijk het leerrendement en dat is tenslotte waar het om gaat.

Meerwaarde als Senior actrice:

Meerwaarde van mij als Senior acteur o.a.: Veiligheid, ervaring bij grote diversiteit aan opdrachtgevers, opbouwende feedback, snel to-the-point kunnen komen, fijn werken voor de trainer door kennis van zaken en aanbod aan een diversiteit van spelmethodieken, energizers en inzetbaar als (co-) trainer.

Specialiteiten Trainingsacteren:

Oudergesprekken, Agressie, Conflicthantering, Psychische ziektebeelden (o.a. Alle Persoonlijkheidsstoornissen, Schizofrenie, Bipolaire stoornis, Eetstoornissen, Dwangstoornissen, ADHD e.a.), Lastig gedrag, Effectief beïnvloeden, Slecht nieuws gesprekken, Feedback geven, Klantgerichtheid, Intercultureel, Overtuigingskracht, Mediation, Werkvormen en Energizers.

Methodieken o.a. Roos van Leary, SMART, NLP, STAR, Belbin, TA en het ABC model.

Ik ben aangesloten bij het collectief ActingTime. Dit collectief bestaat louter uit zeer ervaren senior acteurs met een grote range aan specialismen Mocht ik zelf niet beschikbaar zijn of mocht iets niet mijn specialisme zijn dan kan ik vanuit dit collectief altijd een geschikte vervanger vinden. Daarnaast geeft het meer mogelijkheden om bij grotere opdrachten meer acteurs te kunnen aanbieden. Meer informatie: www.actingtime.nl